CMKJ

 Od 1.listopadu 2017 vstupuje v platnost požadavek novely Veterinárního zákona říkající že,
chovatel který chová 5 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců (dospělé feny),
je povinen tuto skutečnost oznámit nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných dospělých fen
dosáhl 5 a více (§4 odst,3 z.č.166/199 Sb.). Tato povinnost se nevztahuje na chovatele služebních psů,
psů se zvláštním výcvikem, vodicích psů, asistenčních psů,
psů určených k odhalováni výbušnin a loveckých psů.
Za chovatele tvořící domácnost může oznamovací povinnost splnit jeden z nich.
Potřebný formulář je k dispozici na webu Státní veterinární správy
(www.svscr.cz - činnosti, registrace, schválení, povoleni, oznámení)
a to jak pro písemnou formu tak pro hlášení on-line. 

 

kynologove_footer2.png