CMKJ


Českomoravská kynologická jednota
sídlo: Lešanská 1176/2a, 14100 Praha 4-Chodov

 

 
PROVOZOVNA:

Lešanská 1176/2a

14100 Praha 4 - Chodov
Fax: +420 224 948 470
Úřední hodiny
pondělí až čtvrtek
od 8.00 - 11.00 hodin
od 12.00 - 15.00 hodin

pátek není úřední den!

Zvětšit mapu

 

SEKRETARIÁT a PLEMENNÁ KNIHA Č M K J

 


Jednatelka: Věra Dvořáková
dvorakova@cmkj.info Tel.: +420 224 949 510
 
- vede sekretariát
- vede plemennou knihu ČMKJ č. 3
- Mezinárodní výstavu psů INTERCANIS
- Moravskoslezská národní výstava psů Brno
- zastupuje ČMKJ vůči jiným oragnizacím
- vystavování průkazů původu a veškerá agenda pro plemena slídičů a retrieverů ( úvodní strana slídiči a retrívři)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zástupce jednatelky: Irena Šestáková
sestakova@cmkj.info Tel.: +420 224 948 478
- zastupuje jednatelku v oblasti plemenné knihy
- eviduje agendu chovatelských klubů
- vyřizuje Oblastní výstavy psů
- vystavování průkazů původu a veškerá agenda pro plemena jezevčíků, teriérů + ostatní ( úvodní strana jezevčíci, teriéři + ostatní )
 
 
 
 
 
 
Samostatný odborný referent: Stanislava Bártová
bartova@cmkj.info Tel.: +420 224 948 472
- vyřizuje duplikáty pro všechna plemena
- vystavování průkazů původu a veškerá agenda pro plemena teriérů, ohařů a chrtů ( úvodní strana teriéři, ohaři a chrti )
 
 
 
 
 
 
Samostatný odborný referent: Zuzana Velichová
 velichova@cmkj.info  Tel.: +420 224 948 479
- evidence došlé pošty
- vystavování průkazů původu a veškerá agenda pro plemena honičů, barvářů, ohařů, teriérů + ostatní
( úvodní strana honiči, barváři,ohaři, + ostatní )
 
 
 
 
                       Zkoušky loveckých psů : Vlasta Klonfarová 
 
 
                                 
                                     Úterý a čtvrtek od 8.00 - 14.00 hod.
 
 mail-7.gif  klonfarova@cmkj.info  Tel: +420 224948472 - 224948478 / mob.: 602 366 004
 
- delegování klubových zkoušek;
- delegování všech akcí ČMMJ se zadáváním čekatelství (CACT a CACIT) schválené PČMKJ;
- korespondence s ČMKU; 
- sestavení plánu kynologických akcí pro nastávající rok;
 
 
kynologove_footer2.png