CMKJ

a


 

Českomoravská kynologická jednota

 

 Sídlo firmy :

Lešanská 1176/2a
14200 Praha 11

Úřední hodiny

 pondělí až čtvrtek od 8.00 - 11.00 hodin

od 12.00 - 15.00 hodin

 pátek není úřední den

 

Vložit mapu :

Vložit MHD - autobusové spojení : Nám. Míru, Schmíchovské nádraží, Metro Roztyly.

 

Korespondenční adresa :

Jungmannova 25

Úřední hodiny:

115 25 Praha 1

 Fax: +420 224 948 470  


Jednatelka: Věra Dvořáková,

 dvorakova@cmkj.infoTel.: +420 224 949 510

 

- vede sekretariát

- vede plemennou knihu ČMKJ č. 3

- Mezinárodní výstavu psů INTERCANIS

- Národní výstavu psů Brno

- zastupuje ČMKJ vůči jiným oragnizacím

- vystavování průkazů původu a veškerá agenda pro plemena slídičů ( úvodní strana slídiči)

 

 

Zástupce jednatelky: Irena Šestáková

sestakova@cmkj.info Tel.: +420 224 948 472

 

- zastupuje jednatelku v oblasti plemenné knihy

- eviduje agendu chovatelských klubů

- vyřizuje Oblastní výstavy psů

-vystavování průkazů původu a veškerá agenda pro plemena jezevčíků, teriérů a ostatní ( úvodní strana jezevčíci, teriéři a ostatní )

 

 

 

 

Sam.odb.referent: Stanislava Bártová

bartova@cmkj.info Tel.: +420 224 948 472

 

 

- vyřizuje duplikáty pro všechna plemena

- vystavování průkazů původu a veškerá agenda pro plemena teriérů, ohařů a chrtů ( úvodní strana teriéři, ohaři a chrti )

 

 

 

 

Sam.odb.referent : Blanka Doubková

doubkova@cmkj.info Tel.: +420 224 949 511

 

 

- evidence došlé pošty

- zpacování plánů akcí zkoušek

- evidence rozhodčích a čekatelů z výkonu

- vystavování průkazů původu a veškerá agenda pro plemena honičů, barvářů, ohařů a ostatní
( úvodní strana honiči, barváři,ohaři a ostatní )

 

 

 

 

 

 

 

 

kynologove_footer2.png